Krátke zamyslenia

Kliatby (časť 1) - Rodové prekliatie

Prečo Boh "navštevuje neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia"? (2M 20,5) Ako sa vymaniť spod vplyvu rodového prekliatia? Aké sú jeho najčastejšie druhy? Môže byť kresťan prekliaty?

"...lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania." 2M 20,5-6

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať