Krátke zamyslenia

Lucifer

Lucifer je jedno z diablových mien. Avšak Biblia mu ho nedáva. Skadiaľ teda pochádza? Má nejaký biblický základ? Nachádzajú sa v cirkvi ľudia naplnení Luciferovým duchom? Ako ich spoznáme?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať