Krátke zamyslenia

Nezvyčajný pohľad na márnotratného syna

Podobenstvo o márnotratnom synovi je unikát. Povieme si viac o tom prečo a skúsime sa naň pozrieť z pohľadu všetkých zúčastnených: dvoch synov a otca.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať