Krátke zamyslenia

Posolstvo listu Rimanom

List Rimanom je jedna z najťažších biblických častí. Avšak Pavol zhrnul celé posolstvo tohto listu do dvoch veršov v prvej kapitole. Tie navonok taktiež neznejú veľmi jednoducho. Ktoré to sú? A aký je ich význam?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať