Krátke zamyslenia

Skrytý význam vkladania rúk

Je to iba tradícia alebo sa deje niečo nadprirodzené keď kazatelia dvíhajú ruky nad veriacimi a žehnajú ich? Čo sa môže stať keď kazateľ dvíha ruky pri krste, Večeri Pánovej alebo keď starší zboru pomažú chorého olejom?

"Pozrime sa pod povrch tejto náboženskej praxe a odhaľme jej skutočný a možno i skrytý význam. Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru." 1Tim 4,14

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať