Krátke zamyslenia

Sporné texty o Božom kráľovstve

Zmätok a chaos je to čo môže cítiť čitateľ keď študuje Ježišove slová o príchode Božieho kráľovstva. Raz sa Božie kráľovstvo blíži, potom je v ďalekej budúcnosti a inokedy je vraj už tu.

Možno ani samotný Mesiáš nevedel ako je to s príchodom Božieho kráľovstva? Čo ak má biblická kritika pravdu a Biblia je len kopa ľudských myšlienok? Ako dať do súladu a harmónie texty, ktoré sú tak rozporuplné?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať