Krátke zamyslenia

Traja mudrci a betlhemská hviezda

Prečo evanjelium hovorí, že mudrci prišli do domu a nie k jasliam? Ako sa z nich stali králi? Skadiaľ sa dozvedeli o význame hviezdy a rozhodli sa ju nasledovať? Čoho je symbolom zlato, kadidlo a myrha? A má to vôbec pre nás nejaký význam?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať