Krátke zamyslenia

Vakcína alebo čipovanie ako znamenie šelmy?

Čo je znamením šelmy zo Zjavenia, ktoré ak ľudia neprijmú nebudú môcť kupovať ani predávať? Naplnilo sa toto proroctvo už dnes? Je týmto znamením vakcína či čipovanie?

Bližšie informácie čo je znamením šelmy a koho šelma predstavuje nájdete v tomto videu: "Šelma zo zeme".

Budeme spoločne študovať nasledovné texty:

"A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena." (Zj 13,16-17)

"a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vodne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto prijme znamenie jej mena." (Zj 14,11)

"Priviažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomienku medzi tvojimi očima" (5M 6,8)

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať