Krátke zamyslenia

Základ kresťanského života

Chodím do zboru zo zvyku? Prispievam do zbierky aby ma neohovorili? "Prečo robím to čo robím?" je vlastne kľúčová otázka pre každého kresťana. Pozrime sa ako by na ňu odpovedal apoštol Pavol.

"Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!" Rm 12,1-2

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať