Krátke zamyslenia

Zrušme zákon, veď hriech chutí tak sladko

V kresťanstve je populárna myšlienka, že zákon bol zmenený či zrušený. Zamyslime sa spolu nad tým či niečo také je možné a skadiaľ vôbec pochádzajú tieto myšlienky.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať