Krátke zamyslenia

Apokalypsa podľa Markovho evanjelia

Čitateľov a bádateľov po stáročia neprestal priťahovať a dráždiť spôsob akým Matúš, Marek, Lukáš písali o Apokalypse. Apokalypsa je téma skôr pre proroctvá ako pre knihy o milujúcom Ježišovy.

Vďaka ich rozdielnemu pohľadu na apokalypsu môžeme získať plnší obraz záverečných udalostí a poznanie toho ako sa pripraviť.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať