Krátke zamyslenia

Má Peter, pápež či kňaz kľúče od nebeského kráľovstva?

Aké kľúče vlastne sľúbil Ježiš Petrovi? Je to právo rozhodnúť kto môže ísť do neba a kto nie? Má cirkev moc zabrániť vstupu do Božieho kráľovstva? Ak má Peter kľúče od brán večnosti, aký kľúč drží Kristus vo svojej ruke v Zjavení Jána?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať