Krátke zamyslenia

Hadie plemeno
-
Keď si Ján Krstiteľ nedáva servítku pred ústa

Prečo sa Ján neraduje keď sa chcú farizeji dať pokrstiť ale im namiesto toho začne nadávať? Čo znamená výraz "vreteničie plemeno" či "hadie plemeno"?

Niekedy sme v cirkvi svedkami navonok veľkých a ušlachtilých skutkov, ktoré žiaľ nie sú inšpirované Duchom Svätým. Prečo je tomu tak? Čo vedie ľudí k pokániu? Je správne báť sa Božieho súdu? Čo má byť motiváciou k pokániu?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať