Krátke zamyslenia

Kedy zaznie výzva vyjsť z Babylonu?

Kedy zaznie výzva vyjsť z Babylonu a aké okolnosti ju budú sprevádzať? Podľa čoho môžeme rozpoznať či sa priblížila táto doba? Ako sa na ňu pripraviť?

Ján v Zjavení výzvu vyjsť z Babylona prevzal zo starozákonných proroctiev, napr. od proroka Zachariáša. Ak porozumieme tomuto textu môžeme porozumieť i tomu v Zjavení. Pozrime sa teda pozorne za akých okolností táto výzva zaznela v Starom zákone.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať