Krátke zamyslenia

Kresťan a tetovanie s biblickým motívom

Mnoho kresťanov používa tetovanie ako evanjelizačný prostriedok s biblickým motívom. Čo o tom hovorí Biblia? Je to spôsbom akým sa máme priblížiť k ľuďom alebo je to už za červenou čiarou? Ako sa vyjadril Boh o tetovaní v Písme?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať