Krátke zamyslenia

Má homosexualita miesto v cirkevných laviciach? Podľa dnešných trendov "Áno"

Homosexualita sa dostáva do cirkevných lavíc. Nie len bežný veriaci ale aj kňazi, kazatelia, farárky žijú v manželstvách s rovnakým pohlavým. Aký je pohľad Nového Zákona, ktorý sa musel vysporiadať s podobným problémom? Aký má byť postoj cirkvi a kresťanov dnes?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať