Krátke zamyslenia

Nachádza sa Duch Svätý v Starom Zákone? || Svätá Trojica - časť 2

Mnohí veria že pisatelia Starého Zákona nepoznali Ducha Svätého ako osobu a opisovali ho len ako Božiu moc či symbol Božej prítomnosti.

Pozrime sa na niekoľko veršov a hľadajme odpoveď na otázku: Nachádza sa Duch Svätý v Starom Zákone? Má nejakú úlohu? Existuje vôbec Duch Svätý?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať