Krátke zamyslenia

Nezabiješ a sú aj vynimky? iterupcia, eutanázia, samovražda, oko za oko...

Nezabiješ je jedno z najkratších prikázaní no hebrejčina a jeho použitie v Starom zákone mu dáva nesmierne hlboký význam, ktorý sa prekladom stráca. Nehovoriac ešte o tom ako ho vykladá samotný Ježiš.

Ako kresťania čelíme novým otázkam ako sú iterupcia, eutanázia... pomôže nám toto prikázanie sa v nich zorientovať.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať