Krátke zamyslenia

Otčenáš - ako som nechápal posolstvu tejto modlitby

Milionkrát som odriekal túto modlitbu než som pochopil jej hlbší význam. A ten mi nesmierne pomohol keď som sa začal modliť vlastnými slovami.

Je táto modlitba iba vzorom alebo doslovným príkladom modlitby? Prečo používa Kristus oslovenie Otec? Poznali už Izraelci toto oslovenie Boha? Ako môžeme posvätiť Božie meno? Za príchod akého kráľovstva sa modlíme? Čo je potrebné k poznaniu Božej vôle?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať