Krátke zamyslenia

Pápež urobil zmenu: Otčenáš po novom!

Pápež nariadil zmenu v modlitebe Otčenáš a to zmeniť frázu: "neuveď nás do pokušenia" na "nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu".

Táto zmena sa týka cirkvi v Taliansku no dopad má na celosvetové spoločenstvo pretože povstáva množnstvo otázok...

Má na takúto zmenu biblické argumenty? Je zmena nutná? Čo znamená "neuveď nás do pokušenia?

Ďalšie zamyslenie o modlitbe Otčenáš: https://www.youtube.com/watch?v=D538ICjXuEs

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať