Krátke zamyslenia

Ukrižovaný s Kristom

Každý kresťan túži po duchovnej zmene a slobode od hriechu, tá však niekedy ani po rokoch neprichádza. Čo znamenajú Pavlove rady ako: "byť ukrižovaný s Kristom" alebo "zomrieť hriechu"? Ako ich pretaviť do bežného života?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať