Krátke zamyslenia

Unikátny verš v zabudnutej biblickej knihe

O čo by sme boli ukrátení ak by sme z Biblie vyhodili knihu Obadiáš? Veď i tak nikto z nej nekáže...

No predsa táto kniha obsahuje unikátny, jedinečný biblický verš, ktorý môže od základu zmeniť pohľad na Boží súd. No ešte pred tým si povedzme niečo o tom, kto boli Edomiti, čím sa vyznačovali a koho vlastne dnes predstavuje tento pohanský národ.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať