Krátke zamyslenia

Vypustený biblický verš - tento už viacej v Biblii nenájdete

Ako sa môže z Biblie vypustiť verš? Pozrime sa na verš, ktorý už viacej v Biblii nenájdeme a na históriu ako k takejto zmene prišlo. Kto za ňou stojí? Prečo sa nové biblické preklady líšia od starých?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať